Léčba Peyronieho choroby
(IPP –Induratio Penis Plastica) 

Kromě léčby poruch erekce je přístroj Piezowave² vhodný také na léčbu induratio penis plastica (Peyronieho nemoc).

Jedná se o tvrdou jizvu  pod kůží penisu , která vyvolává bolestivost a také zakřivení a deformaci penisu většinou během erekce.Příčinou  je poranění topořivého tělesa a následný abnormální lokální proces hojení jehož důsledkem je vznik tvrdé jizvy.

Dosud není známá žádná léčba, která by toto onemocnění zcela vyléčila, ale v případě nízkoenergetické rázové vlny fokusované přímo do jizvy (čeho je možné dosáhnout  právě díky speciální sondě přístroje Piezowave² ) může dojít  k  postupnému změknutí jizvy a tím i zmírnění nebo odstranění potíží.Léčba spočívá v opakovaných aplikacích rázové vlny  (max. 10 sezení).

Léčba Peyronieho choroby (IPP –Induratio Penis Plastica): Iniciálně 4 léčebné sezení, vždy po týdnu, – pokud se dostaví příznivý efekt, pak lze aplikovat rázovou vlnu až 10 x .Cena za jednu aplikaci je 1000 Kč.